Shen Yin Wang Zuo

Total Chapters

275 Chapters

Views

2.8k people

Shen Yin Wang Zuo

Di zaman iblis sedang berjaya dan umat manusia hampir punah, 6 kuil didirikan untuk mempertahankan umat manusia terakhir . Seorang bocah bergabung dengan salah satu kuil sebagai seorang ksatria untuk menyelamatkan ibunya. Dalam perjalanannya yang menantang dan penuh dengan keajaiban di dunia yang penuh dengan kuil dan iblis, dapatkah ia menjadi ksatria terkuat dan naik tahta?

Chapter List

Chapter 247.2

9 bln lalu

Chapter 247.1

9 bln lalu

Chapter 246.2

9 bln lalu

Chapter 246.1

9 bln lalu

Chapter 245.2

9 bln lalu

Chapter 245.1

9 bln lalu

Chapter 244.2

9 bln lalu

Chapter 244.1

9 bln lalu

Chapter 243.2

9 bln lalu

Chapter 243.1

9 bln lalu

Chapter 242.2

9 bln lalu

Chapter 242.1

9 bln lalu

Chapter 241.2

9 bln lalu

Chapter 241.1

9 bln lalu

Chapter 240.2

9 bln lalu

Chapter 240.1

9 bln lalu

Chapter 239.2

9 bln lalu

Chapter 239.1

9 bln lalu

Chapter 238.2

9 bln lalu

Chapter 238.1

9 bln lalu

Chapter 237.2

9 bln lalu

Chapter 237.1

9 bln lalu

Chapter 236.2

9 bln lalu

Chapter 236.1

9 bln lalu

Chapter 235.2

9 bln lalu

Chapter 235.1

9 bln lalu

Chapter 234.2

9 bln lalu

Chapter 234.1

9 bln lalu

Chapter 233.2

9 bln lalu

Chapter 233.1

9 bln lalu

Chapter 232.2

9 bln lalu

Chapter 232.1

9 bln lalu

Chapter 231.2

9 bln lalu

Chapter 231.1

9 bln lalu

Chapter 230.2

9 bln lalu

Chapter 230.1

9 bln lalu

Chapter 229.2

9 bln lalu

Chapter 229.1

9 bln lalu

Chapter 228.2

9 bln lalu

Chapter 228.1

9 bln lalu

Chapter 227.2

9 bln lalu

Chapter 227.1

9 bln lalu

Chapter 226.2

9 bln lalu

Chapter 226.1

9 bln lalu

Chapter 225.2

9 bln lalu

Chapter 225.1

9 bln lalu

Chapter 224.2

9 bln lalu

Chapter 224.1

9 bln lalu

Chapter 223.2

9 bln lalu

Chapter 223.1

9 bln lalu

Chapter 222.2

9 bln lalu

Chapter 222.1

9 bln lalu

Chapter 221.2

9 bln lalu

Chapter 221.1

9 bln lalu

Chapter 220.2

9 bln lalu

Chapter 220.1

9 bln lalu

Chapter 219

9 bln lalu

Chapter 218

9 bln lalu

Chapter 217

9 bln lalu

Chapter 216

9 bln lalu

Chapter 215

9 bln lalu

Chapter 214

9 bln lalu

Chapter 213

9 bln lalu

Chapter 212

9 bln lalu

Chapter 211

9 bln lalu

Chapter 210

9 bln lalu

Chapter 209

9 bln lalu

Chapter 208

9 bln lalu

Chapter 207

9 bln lalu

Chapter 206

9 bln lalu

Chapter 205

9 bln lalu

Chapter 204

9 bln lalu

Chapter 203

9 bln lalu

Chapter 202

9 bln lalu

Chapter 201

9 bln lalu

Chapter 200

9 bln lalu

Chapter 199

9 bln lalu

Chapter 198

9 bln lalu

Chapter 197

9 bln lalu

Chapter 196

9 bln lalu

Chapter 195

9 bln lalu

Chapter 194

9 bln lalu

Chapter 193

9 bln lalu

Chapter 192

9 bln lalu

Chapter 191

9 bln lalu

Chapter 190

9 bln lalu

Chapter 189

9 bln lalu

Chapter 188

9 bln lalu

Chapter 187

9 bln lalu

Chapter 186

9 bln lalu

Chapter 185

9 bln lalu

Chapter 184

9 bln lalu

Chapter 183

9 bln lalu

Chapter 182

9 bln lalu

Chapter 181

9 bln lalu

Chapter 180

9 bln lalu

Chapter 179

9 bln lalu

Chapter 178

9 bln lalu

Chapter 177

9 bln lalu

Chapter 176

9 bln lalu

Chapter 175

9 bln lalu

Chapter 174

9 bln lalu

Chapter 173

9 bln lalu

Chapter 172

9 bln lalu

Chapter 171

9 bln lalu

Chapter 170

9 bln lalu

Chapter 169

9 bln lalu

Chapter 168

9 bln lalu

Chapter 167

9 bln lalu

Chapter 166

9 bln lalu

Chapter 165

9 bln lalu

Chapter 164

9 bln lalu

Chapter 163

9 bln lalu

Chapter 162

9 bln lalu

Chapter 161

9 bln lalu

Chapter 160

9 bln lalu

Chapter 159

9 bln lalu

Chapter 158

9 bln lalu

Chapter 157

9 bln lalu

Chapter 156

9 bln lalu

Chapter 155

9 bln lalu

Chapter 154

9 bln lalu

Chapter 153

9 bln lalu

Chapter 152

9 bln lalu

Chapter 151

9 bln lalu

Chapter 150

9 bln lalu

Chapter 149

9 bln lalu

Chapter 148

9 bln lalu

Chapter 147

9 bln lalu

Chapter 146

9 bln lalu

Chapter 145

9 bln lalu

Chapter 144

9 bln lalu

Chapter 143

9 bln lalu

Chapter 142

9 bln lalu

Chapter 141

9 bln lalu

Chapter 140

9 bln lalu

Chapter 139

9 bln lalu

Chapter 138

9 bln lalu

Chapter 137

9 bln lalu

Chapter 136

9 bln lalu

Chapter 135

9 bln lalu

Chapter 134

9 bln lalu

Chapter 133

9 bln lalu

Chapter 132

9 bln lalu

Chapter 131

9 bln lalu

Chapter 130

9 bln lalu

Chapter 129

9 bln lalu

Chapter 128

9 bln lalu

Chapter 127

9 bln lalu

Chapter 126

9 bln lalu

Chapter 125

9 bln lalu

Chapter 124

9 bln lalu

Chapter 123

9 bln lalu

Chapter 122

9 bln lalu

Chapter 121

9 bln lalu

Chapter 120

9 bln lalu

Chapter 119

9 bln lalu

Chapter 118

9 bln lalu

Chapter 117

9 bln lalu

Chapter 116

9 bln lalu

Chapter 115

9 bln lalu

Chapter 114

9 bln lalu

Chapter 113

9 bln lalu

Chapter 112

9 bln lalu

Chapter 111

9 bln lalu

Chapter 110

9 bln lalu

Chapter 109

9 bln lalu

Chapter 108

9 bln lalu

Chapter 107

9 bln lalu

Chapter 106

9 bln lalu

Chapter 105

9 bln lalu

Chapter 104

9 bln lalu

Chapter 103

9 bln lalu

Chapter 102

9 bln lalu

Chapter 101

9 bln lalu

Chapter 100

9 bln lalu

Chapter 99

9 bln lalu

Chapter 98

9 bln lalu

Chapter 97

9 bln lalu

Chapter 96

9 bln lalu

Chapter 95

9 bln lalu

Chapter 94

9 bln lalu

Chapter 93

9 bln lalu

Chapter 92

9 bln lalu

Chapter 91

9 bln lalu

Chapter 90

9 bln lalu

Chapter 89

9 bln lalu

Chapter 88

9 bln lalu

Chapter 87

9 bln lalu

Chapter 86

9 bln lalu

Chapter 85

9 bln lalu

Chapter 84

9 bln lalu

Chapter 83

9 bln lalu

Chapter 82

9 bln lalu

Chapter 81

9 bln lalu

Chapter 80

9 bln lalu

Chapter 79

9 bln lalu

Chapter 78

9 bln lalu

Chapter 77

9 bln lalu

Chapter 76

9 bln lalu

Chapter 75

9 bln lalu

Chapter 74

9 bln lalu

Chapter 73

9 bln lalu

Chapter 72

9 bln lalu

Chapter 71

9 bln lalu

Chapter 70

9 bln lalu

Chapter 69

9 bln lalu

Chapter 68

9 bln lalu

Chapter 67

9 bln lalu

Chapter 66

9 bln lalu

Chapter 65

9 bln lalu

Chapter 64

9 bln lalu

Chapter 63

9 bln lalu

Chapter 62

9 bln lalu

Chapter 61

9 bln lalu

Chapter 60

9 bln lalu

Chapter 59

9 bln lalu

Chapter 58

9 bln lalu

Chapter 57

9 bln lalu

Chapter 56

9 bln lalu

Chapter 55

9 bln lalu

Chapter 54

9 bln lalu

Chapter 53

9 bln lalu

Chapter 52

9 bln lalu

Chapter 51

9 bln lalu

Chapter 50

9 bln lalu

Chapter 49

9 bln lalu

Chapter 48

9 bln lalu

Chapter 47

9 bln lalu

Chapter 46

9 bln lalu

Chapter 45

9 bln lalu

Chapter 44

9 bln lalu

Chapter 43

9 bln lalu

Chapter 42

9 bln lalu

Chapter 41

9 bln lalu

Chapter 40

9 bln lalu

Chapter 39

9 bln lalu

Chapter 38

9 bln lalu

Chapter 37

9 bln lalu

Chapter 36

9 bln lalu

Chapter 35

9 bln lalu

Chapter 34

9 bln lalu

Chapter 33

9 bln lalu

Chapter 32

9 bln lalu

Chapter 31

9 bln lalu

Chapter 30

9 bln lalu

Chapter 29

9 bln lalu

Chapter 28

9 bln lalu

Chapter 27

9 bln lalu

Chapter 26

9 bln lalu

Chapter 25

9 bln lalu

Chapter 24

9 bln lalu

Chapter 23

9 bln lalu

Chapter 22

9 bln lalu

Chapter 21

9 bln lalu

Chapter 20

9 bln lalu

Chapter 19

9 bln lalu

Chapter 18

9 bln lalu

Chapter 17

9 bln lalu

Chapter 16

9 bln lalu

Chapter 15

9 bln lalu

Chapter 14

9 bln lalu

Chapter 13

9 bln lalu

Chapter 12

9 bln lalu

Chapter 11

9 bln lalu

Chapter 10

9 bln lalu

Chapter 9

9 bln lalu

Chapter 8

9 bln lalu

Chapter 7

9 bln lalu

Chapter 6

9 bln lalu

Chapter 5

9 bln lalu

Chapter 4

9 bln lalu

Chapter 3

9 bln lalu

Chapter 2

9 bln lalu

Chapter 1

9 bln lalu

Comments

No comments

Mode: