Dao Yin

Total Chapters

206 Chapters

Views

4.1k people

Dao Yin

Manhua Dao Yin yang dibuat oleh komikus bernama 二次元动漫 仟绘动漫 ini bercerita tentang Jiang Xiaofan secara tidak sengaja dilalui dari bumi ke Ziwei Emperor Star. Dengan dibukanya zaman kemakmuran, Jiang Xiaofan membangun jalan kesaksiannya sendiri.Ia dan rekan-rekannya yang beragama Buddha dari dua kitab suci kuno tertinggi, ia bebas dan mudah dan bertekad, dan bergerak menuju jalur kesaksiannya sendiri.

Chapter List

Chapter 207

1 thn lalu

Chapter 206

1 thn lalu

Chapter 205

1 thn lalu

Chapter 204

1 thn lalu

Chapter 203

1 thn lalu

Chapter 202

2 thn lalu

Chapter 201

2 thn lalu

Chapter 200

2 thn lalu

Chapter 199

2 thn lalu

Chapter 198

2 thn lalu

Chapter 197

2 thn lalu

Chapter 196

2 thn lalu

Chapter 195

2 thn lalu

Chapter 194

2 thn lalu

Chapter 193

2 thn lalu

Chapter 192

2 thn lalu

Chapter 191

2 thn lalu

Chapter 190

2 thn lalu

Chapter 189

2 thn lalu

Chapter 188

2 thn lalu

Chapter 187

2 thn lalu

Chapter 186

2 thn lalu

Chapter 185

2 thn lalu

Chapter 184

2 thn lalu

Chapter 183

2 thn lalu

Chapter 182

2 thn lalu

Chapter 181

2 thn lalu

Chapter 180

2 thn lalu

Chapter 179

2 thn lalu

Chapter 178

2 thn lalu

Chapter 177

2 thn lalu

Chapter 176

2 thn lalu

Chapter 175

2 thn lalu

Chapter 174

2 thn lalu

Chapter 173

2 thn lalu

Chapter 172

2 thn lalu

Chapter 171

2 thn lalu

Chapter 170

2 thn lalu

Chapter 169

2 thn lalu

Chapter 168

2 thn lalu

Chapter 167

2 thn lalu

Chapter 166

2 thn lalu

Chapter 165

2 thn lalu

Chapter 164

2 thn lalu

Chapter 163

2 thn lalu

Chapter 162

2 thn lalu

Chapter 161

2 thn lalu

Chapter 160

2 thn lalu

Chapter 159

2 thn lalu

Chapter 158

2 thn lalu

Chapter 157

2 thn lalu

Chapter 156

2 thn lalu

Chapter 155

2 thn lalu

Chapter 154

2 thn lalu

Chapter 153

2 thn lalu

Chapter 152

2 thn lalu

Chapter 151

2 thn lalu

Chapter 150

2 thn lalu

Chapter 149

2 thn lalu

Chapter 148

2 thn lalu

Chapter 147

2 thn lalu

Chapter 146

2 thn lalu

Chapter 145

2 thn lalu

Chapter 144

2 thn lalu

Chapter 143

2 thn lalu

Chapter 142

2 thn lalu

Chapter 141

2 thn lalu

Chapter 140

2 thn lalu

Chapter 139

2 thn lalu

Chapter 138

2 thn lalu

Chapter 137

2 thn lalu

Chapter 136

2 thn lalu

Chapter 135

2 thn lalu

Chapter 134

2 thn lalu

Chapter 133

2 thn lalu

Chapter 132

2 thn lalu

Chapter 131

2 thn lalu

Chapter 130

2 thn lalu

Chapter 129

2 thn lalu

Chapter 128

2 thn lalu

Chapter 127

2 thn lalu

Chapter 126

2 thn lalu

Chapter 125

2 thn lalu

Chapter 124

2 thn lalu

Chapter 123

2 thn lalu

Chapter 122

2 thn lalu

Chapter 121

2 thn lalu

Chapter 120

2 thn lalu

Chapter 119

2 thn lalu

Chapter 118

2 thn lalu

Chapter 117

2 thn lalu

Chapter 116

2 thn lalu

Chapter 115

2 thn lalu

Chapter 114

2 thn lalu

Chapter 113

2 thn lalu

Chapter 112

2 thn lalu

Chapter 111

2 thn lalu

Chapter 110

2 thn lalu

Chapter 109

2 thn lalu

Chapter 108

2 thn lalu

Chapter 107

2 thn lalu

Chapter 106

2 thn lalu

Chapter 105

2 thn lalu

Chapter 104

2 thn lalu

Chapter 103

2 thn lalu

Chapter 102

2 thn lalu

Chapter 101

2 thn lalu

Chapter 100

2 thn lalu

Chapter 99

2 thn lalu

Chapter 98

2 thn lalu

Chapter 97

2 thn lalu

Chapter 96

2 thn lalu

Chapter 95

2 thn lalu

Chapter 94

2 thn lalu

Chapter 93

2 thn lalu

Chapter 92

2 thn lalu

Chapter 91

2 thn lalu

Chapter 90

2 thn lalu

Chapter 89

2 thn lalu

Chapter 87

2 thn lalu

Chapter 86

2 thn lalu

Chapter 85

2 thn lalu

Chapter 84

2 thn lalu

Chapter 83

2 thn lalu

Chapter 82

2 thn lalu

Chapter 81

2 thn lalu

Chapter 80

2 thn lalu

Chapter 79

2 thn lalu

Chapter 78

2 thn lalu

Chapter 77

2 thn lalu

Chapter 76

2 thn lalu

Chapter 75

2 thn lalu

Chapter 74

2 thn lalu

Chapter 73

2 thn lalu

Chapter 72

2 thn lalu

Chapter 71

2 thn lalu

Chapter 70

2 thn lalu

Chapter 69

2 thn lalu

Chapter 68

2 thn lalu

Chapter 67

2 thn lalu

Chapter 66

2 thn lalu

Chapter 65

2 thn lalu

Chapter 64

2 thn lalu

Chapter 63

2 thn lalu

Chapter 62

2 thn lalu

Chapter 61

2 thn lalu

Chapter 60

2 thn lalu

Chapter 59

2 thn lalu

Chapter 58

2 thn lalu

Chapter 57

2 thn lalu

Chapter 56

2 thn lalu

Chapter 54

2 thn lalu

Chapter 53

2 thn lalu

Chapter 52

2 thn lalu

Chapter 51

2 thn lalu

Chapter 50

2 thn lalu

Chapter 49

2 thn lalu

Chapter 48

2 thn lalu

Chapter 47

2 thn lalu

Chapter 46

2 thn lalu

Chapter 45

2 thn lalu

Chapter 44

2 thn lalu

Chapter 43

2 thn lalu

Chapter 42

2 thn lalu

Chapter 41

2 thn lalu

Chapter 40

2 thn lalu

Chapter 39

2 thn lalu

Chapter 38

2 thn lalu

Chapter 37

2 thn lalu

Chapter 36

2 thn lalu

Chapter 35

2 thn lalu

Chapter 34

2 thn lalu

Chapter 33

2 thn lalu

Chapter 32

2 thn lalu

Chapter 31

2 thn lalu

Chapter 30

2 thn lalu

Chapter 29

2 thn lalu

Chapter 28

2 thn lalu

Chapter 27

2 thn lalu

Chapter 26

2 thn lalu

Chapter 25

2 thn lalu

Chapter 24

2 thn lalu

Chapter 23

2 thn lalu

Chapter 22

2 thn lalu

Chapter 21

2 thn lalu

Chapter 20

2 thn lalu

Chapter 19

2 thn lalu

Chapter 18

2 thn lalu

Chapter 17

2 thn lalu

Chapter 16

2 thn lalu

Chapter 15

2 thn lalu

Chapter 14

2 thn lalu

Chapter 13

2 thn lalu

Chapter 12

2 thn lalu

Chapter 11

2 thn lalu

Chapter 10

2 thn lalu

Chapter 9

2 thn lalu

Chapter 8

2 thn lalu

Chapter 7

2 thn lalu

Chapter 6

2 thn lalu

Chapter 5

2 thn lalu

Chapter 4

2 thn lalu

Chapter 3

2 thn lalu

Chapter 2

2 thn lalu

Chapter 1

2 thn lalu

Chapter 0

2 thn lalu

Comments

No comments

Mode: