DANDADAN

Total Chapters

152 Chapters

Views

12.6k people

DANDADAN

Manga DANDADAN yang dibuat oleh komikus bernama TATSU Yukinobu ini bercerita tentang Takakura, seorang anak laki-laki penggemar okultisme yang tidak percaya pada hantu, dan Ayase, seorang gadis yang tidak percaya pada alien, menemukan misteri luar biasa yang melampaui saling pengertian. Kisah Remaja Gaib !!

Chapter List

Chapter 153

5 hari lalu

Chapter 152

1 mgg lalu

Chapter 151

2 mgg lalu

Chapter 150

3 mgg lalu

Chapter 149

1 bln lalu

Chapter 148

1 bln lalu

Chapter 147

1 bln lalu

Chapter 146

1 bln lalu

Chapter 145

2 bln lalu

Chapter 144

2 bln lalu

Chapter 143

2 bln lalu

Chapter 142

3 bln lalu

Chapter 141

3 bln lalu

Chapter 140

3 bln lalu

Chapter 139

4 bln lalu

Chapter 138

4 bln lalu

Chapter 137

4 bln lalu

Chapter 136

4 bln lalu

Chapter 135

4 bln lalu

Chapter 134

4 bln lalu

Chapter 133

5 bln lalu

Chapter 132

5 bln lalu

Chapter 131

6 bln lalu

Chapter 130

6 bln lalu

Chapter 129

6 bln lalu

Chapter 128

7 bln lalu

Chapter 127

7 bln lalu

Chapter 126

7 bln lalu

Chapter 125

7 bln lalu

Chapter 124

8 bln lalu

Chapter 123

8 bln lalu

Chapter 121

8 bln lalu

Chapter 120

8 bln lalu

Chapter 119

9 bln lalu

Chapter 118

9 bln lalu

Chapter 117

10 bln lalu

Chapter 116

10 bln lalu

Chapter 115

10 bln lalu

Chapter 114

10 bln lalu

Chapter 113

10 bln lalu

Chapter 112

10 bln lalu

Chapter 111

10 bln lalu

Chapter 110

10 bln lalu

Chapter 109

1 thn lalu

Chapter 108

1 thn lalu

Chapter 107

1 thn lalu

Chapter 106

1 thn lalu

Chapter 105

1 thn lalu

Chapter 104

1 thn lalu

Chapter 103

1 thn lalu

Chapter 102

1 thn lalu

Chapter 101

1 thn lalu

Chapter 100

1 thn lalu

Chapter 99

1 thn lalu

Chapter 98

1 thn lalu

Chapter 97

1 thn lalu

Chapter 96

1 thn lalu

Chapter 95

1 thn lalu

Chapter 94

1 thn lalu

Chapter 93

1 thn lalu

Chapter 92

1 thn lalu

Chapter 91

1 thn lalu

Chapter 90

1 thn lalu

Chapter 89

1 thn lalu

Chapter 88

1 thn lalu

Chapter 87

1 thn lalu

Chapter 86

1 thn lalu

Chapter 85

1 thn lalu

Chapter 84

1 thn lalu

Chapter 83

1 thn lalu

Chapter 82

1 thn lalu

Chapter 81

1 thn lalu

Chapter 80

1 thn lalu

Chapter 79

1 thn lalu

Chapter 78

1 thn lalu

Chapter 77

1 thn lalu

Chapter 76

1 thn lalu

Chapter 75

1 thn lalu

Chapter 74

1 thn lalu

Chapter 73

1 thn lalu

Chapter 72

1 thn lalu

Chapter 71

1 thn lalu

Chapter 70

1 thn lalu

Chapter 69

1 thn lalu

Chapter 68

1 thn lalu

Chapter 67

1 thn lalu

Chapter 66

1 thn lalu

Chapter 65

1 thn lalu

Chapter 64

1 thn lalu

Chapter 63

1 thn lalu

Chapter 62

1 thn lalu

Chapter 61

1 thn lalu

Chapter 60

1 thn lalu

Chapter 59

1 thn lalu

Chapter 58

1 thn lalu

Chapter 57

1 thn lalu

Chapter 56

1 thn lalu

Chapter 55

1 thn lalu

Chapter 54

1 thn lalu

Chapter 53

1 thn lalu

Chapter 52

1 thn lalu

Chapter 51

1 thn lalu

Chapter 50

1 thn lalu

Chapter 49

1 thn lalu

Chapter 48

1 thn lalu

Chapter 47

1 thn lalu

Chapter 46

1 thn lalu

Chapter 45

1 thn lalu

Chapter 44

1 thn lalu

Chapter 43

1 thn lalu

Chapter 42

1 thn lalu

Chapter 41

1 thn lalu

Chapter 40

1 thn lalu

Chapter 39

1 thn lalu

Chapter 38

1 thn lalu

Chapter 37

1 thn lalu

Chapter 36

1 thn lalu

Chapter 35

1 thn lalu

Chapter 34

1 thn lalu

Chapter 33

1 thn lalu

Chapter 32

1 thn lalu

Chapter 31

1 thn lalu

Chapter 30

1 thn lalu

Chapter 29

1 thn lalu

Chapter 28

1 thn lalu

Chapter 27

1 thn lalu

Chapter 26

1 thn lalu

Chapter 25

1 thn lalu

Chapter 24

1 thn lalu

Chapter 23

1 thn lalu

Chapter 22

1 thn lalu

Chapter 21

1 thn lalu

Chapter 20

1 thn lalu

Chapter 19

1 thn lalu

Chapter 18

1 thn lalu

Chapter 17

1 thn lalu

Chapter 16

1 thn lalu

Chapter 15

1 thn lalu

Chapter 14

1 thn lalu

Chapter 13

1 thn lalu

Chapter 12

1 thn lalu

Chapter 11

1 thn lalu

Chapter 10

1 thn lalu

Chapter 9

1 thn lalu

Chapter 8

1 thn lalu

Chapter 7

1 thn lalu

Chapter 6

1 thn lalu

Chapter 5

1 thn lalu

Chapter 4

1 thn lalu

Chapter 3

1 thn lalu

Chapter 2

1 thn lalu

Chapter 1

1 thn lalu

Comments

No comments

Mode: